NDSM OPEN is een open studio dag in de grootste broedplaats in Europa, met meer dan 80 ateliers waar circa 200 kunstenaars, ambachtslieden en creatieve makers werken. Kom kijken achter de deuren, slenter door de monumentale binnenruimtes en langs de Hellingen, flaneer over het weidse en historische terrein van deze unieke voormalige scheepsbouwwerf aan het IJ in Amsterdam Noord.

De dag wordt gevuld met kunst, ambacht, design, rondleidingen, een kinderprogramma, workshops, muziek, een parade en een avondprogramma!


NDSM OPEN is an open studio day in Europe's largest breeding ground, with more than 80 workshops hosting around 200 artists, craftsmen and creative makers. Take a look behing the studio doors, stroll through the monumental spaces and along the slpes, stroll along the vast and historic grounds of this unique former shipbuilding yard of the IJ in Amsterdam Noord.

The day will be filled with art, craft, design, guided tours, a children's program, workshops, music, a parade and an evening program.